Přeskočit na obsah

Oslovil nás klient z textilního průmyslu. Jeho podnikání má velký potenciál – je jediný výrobce svého druhu v okolí a exportuje do zahraničí. Chtěl vytvořit business portál pro klienty, kde by si sami navrhovali potisk a střih. Sliboval si od toho zjednodušení komunikace obchodního oddělení s klienty ohledně častých změn požadavků.

Problém

Na první schůzce jsme analyzovali potřeby a požadované cíle. Zjistili jsme, jak funguje výroba od A do Z, s jakými problémy se setkává a co by pomohlo business posunout dál. Probrali jsme, jak odstranit potíže v komunikaci mezi obchodem a zákazníky. Odhalili jsme ale i řešení pro nesnáze v samotné výrobě. Klient chtěl dodávat co nejkvalitnější zboží, ale čelil vysoké chybovosti. Navíc zaměstnanci ztráceli mnoho času manuálními úkony.

Zákazník hledal řešení nejdříve na trhu, dokonce vyzkoušel několik mezinárodních produktů. Nic však nesplňovalo jeho nároky na kvalitu. Naší analýzou jsme odhalili potenciál pro specializovanou aplikaci s využitím machine learningu (strojové učení) se zaměřením na automatické rozpoznávání obrazu a přizpůsobování grafiky podle tiskových vzorů.

Výzva & zadání

Z naší obchodní rešerše vyplynulo, že na trhu existuje spousta produktů, ale žádný z nich nevyužívá sofistikované zavedení strojového učení. Machine learning jsme považovali za nezbytný, jelikož se nám podařilo jasně vydefinovat možnosti, jak by daný produkt pomohl zaměstnancům. Ukázalo se, že řešení dokáže ušetřit 70 % jejich času, zejména grafiků.

Uvědomili jsme si, že se jedná o výzkumný projekt, kde se kvůli jeho robustnosti těžko odhaduje cena. Zároveň se u strojového učení a využití umělé inteligence složitě stanoví úspěšnost, do jaké míry bude výsledek fungovat.

Paralelně jsme řešili i samotný konfigurátor objednávek pro usnadnění objednávacího procesu.

Řešení

V jednotě je síla

Chtěli jsme zabránit tomu, aby vysoké finanční náklady na strojové učení odradily zákazníka od realizace, která by ho zbavila každodenních zádrhelů. Obrátili jsme se na dotační agenturu econet, se kterou jsme měli pozitivní zkušenost z předešlého projektu. Společně jsme analyzovali, jestli by bylo vhodné na podobnou realizaci čerpat finanční dotaci. Podařilo se nám najít vhodný dotační projekt, který podporuje podobné výzkumné kategorie v rámci digitalizace a Průmyslu 4.0.

Každý ve své profesi

Do procesu jsme zařídili spolupráci s Vysokým učením technickým (VUT), která se zapojila po vědecké stránce a zaměřila se na grafické rozpoznávání vzorů. Tento projekt je partnerská akce Meta IT, econetu a VUT. Klientovi tímto spojením nabízíme řešení, které mu umožní ušetřit náklady a zbaví ho problémů v administrativě i ve výrobě.

Výsledky

Pro klienta bylo nepředstavitelné podat žádost o dotaci. Pro firmu z textilního průmyslu je příliš nákladné vyčlenit lidi na sepsání žádosti. Rovněž je nutné mít správně podchycenou technickou stránku věci, s čímž náš zkušený tým spolupracovníků rád pomůže.

Projekt je pořád v progresu a pracujeme na postupném vývoji řešení. Velkým posunem je unikátní součinnost tří firem, díky čemuž se nám podařilo sepsat žádost o významný finanční příspěvek. Dotaci na inovativní produkt s ohromným potenciálem, který klientovi zabezpečí unikátní výhodu na trhu.