Přeskočit na obsah

Digitalizace proniká do řady oborů lidské činnosti a stranou nezůstaly ani bezpečnostní schránky. Drtivá většina poboček bank v Česku však digitální novinky v této oblasti zatím příliš nevyužívá. Opakem jsou nebankovní pronajímatelé bezpečnostních schránek, kde je vše založeno na prakticky stoprocentní automatizaci a robotizaci. Na jaká konkrétní řešení můžeme v této oblasti narazit a jakými trendy se mohou inspirovat bankovní pronajímatelé schránek?

Vejdete do postmoderně působícího prostoru, který jako by vypadl z nějakého sci-fi filmu. Minete recepci, pomocí magnetické karty si otevřete bezpečnostní turnikety, dojdete do uzavřeného boxu k panelu s číselníkem. K němu znovu přiložíte kartu, vyťukáte svůj PIN a následně přiložíte palec na snímač. Robotický dopravník dole v zabetonovaném podzemním trezoru automaticky identifikuje vaši bezpečnostní schránku, vyveze ji nahoru a umístí ji na stolek přímo před vás. Přijít sem můžete v jakoukoliv denní i noční hodinu a za celou dobu nemusíte s nikým promluvit ani slovo.

Že je to hudba daleké budoucnosti? Ne, přesně takhle to už dnes funguje u jednoho brněnského nebankovního pronajímatele bezpečnostních schránek, pro nějž jsme zajišťovali softwarové řešení. Porovnejte si to s procesem, jaký je dodneška praktikován v řadě bank.

Přijdete tam během otevírací doby pobočky. Než jdete ke schránce, musíte prokázat svoji totožnost a podepsat návštěvní lístek v souladu s podpisovým vzorem. Čekáte, až u bezpečnostních schránek nikdo nebude. Pracovník pobočky s vámi potom sejde dolů do trezoru. Oba svým klíčem otevřete schránku. Teprve potom můžete manipulovat s jejím obsahem. Nepružný a zdlouhavý systém, nekomfortní pro klienta i pro pracovníky banky. Dá se předpokládat, že i v bankách se budou postupem času stále častěji prosazovat digitalizovaná řešení. Na jakých dalších principech tedy tato řešení fungují?

Digitalizované systémy schránek bývají z bezpečnostních důvodů založeny na dvou oddělených serverech, aby bylo minimalizováno riziko útoku hackerů, zavirování a podobně. Jeden ze serverů spravuje systémy identifikace klienta, druhý samotný systém schránek uložených v podzemí obsluhovaný robotem. Všechna data jsou šifrována.

Do podzemí nikdo nechodí, klienti ani personál. Vše zajišťuje pouze robot. Zřízení schránky i její správa ze strany klienta probíhá online, rozhraní vypadá podobně jako u e-shopu. Předložení dokladu při osobní návštěvě je nutné jen úplně na začátku poté, co si schránku na webu pronajmete. Pak už se doklad prokazující totožnost nikdy nepředkládá a s nikým není potřeba komunikovat. Vlastně se vše trochu podobá automatizovaným výdejním boxům Alzy či Zásilkovny, jen samozřejmě s mnohem vyššími bezpečnostními standardy.

Velmi pečlivě je nastaven a zajištěn také systém rušení schránek, protože kdyby obsluha někomu schránku smazala omylem, systém by ho už při příští návštěvě neidentifikoval a nemusel by se ke svým věcem dostat. Vše je tedy nastaveno tak, aby k tomu nemohlo dojít, a zároveň bylo zajištěno maximální soukromí a anonymita.

V Česku zatím takto plná digitalizace bezpečnostních schránek funguje jen u několika málo poskytovatelů v Praze a u jednoho v Brně. Ti měli výhodu, že své systémy stavěli prakticky na zelené louce, byť v některých případech v trezorových prostorách bývalých bank. Nicméně i bankám by se dalo poradit, aby alespoň některé možnosti, které digitalizace nabízí, do svých systémů bezpečnostních schránek zavedly. Přinese jim zvýšení bezpečnosti, úsporu personálních nákladů a v neposlední řadě lepší klientský zážitek pro jejich zákazníky.