Přeskočit na obsah
Rozsáhlé hardwarové řešení řídícího velínu

Společnost Colsys působí na českém trhu a zaměřuje se na systémovou integraci v oblastech technického zabezpečení a automatizace budov, audiovizuální techniky, komunikačních systémů a informačních technologií. Za téměř 30 let se firma Colsys stala renomovaným partnerem, který svým zákazníkům poskytuje ucelené portfolio služeb a řešení. 

Počátek

Společnost Colsys, coby zadavatel, hledala partnera pro spolupráci na řešení pro převedení zastaralého hardwarového velínu na čistě softwarovou aplikaci. Potřeba modernizace přivedla Colsys k náhradě rozměrného ovládacího panelu za komfortní aplikaci s jediným dotykovým displejem.

Zadání

Požadavkem zadavatele bylo dodat řešení, které bude přebírat data z řídicího systému a podle potřeby virtualizovat funkce i vizualizovat komfortní rozhraní ovládacího panelu. Šlo o komplexní a robustní projekt zadaný jako fix time – fix price. Jedním z požadavků bylo vysoké pokrytí zdrojových kódů testy. Cílem bylo aplikovat finální produkt na jednu testovací pobočku a do budoucna na další desítky poboček v ostrém provozu. 

Naše řešení 

Analýza

Základní specifikaci hardwarového řešení a návrh softwarového systému firmy Colsys jsme podrobně analyzovali a na osobních jednáních vyjasnili i doplnili společně se zástupci Colsysu. Výsledkem byla technická specifikace schválena oběma stranami.

Vývoj

Během šesti měsíců jsme vytvořili aplikaci jako alternativu dříve hardwarového ovládání. Vývoj jsme rozdělili na čtyři fáze. Každou z nich jsme průběžně konzultovali se zadavatelem pro vyloučení případných nedorozumění. Prezentovali jsme aktuální stav, řešili dotazy a korigovali další postup, abychom zabezpečili hladký průběh.

Testování

Požadavek zadavatele na důkladné testování pro zabezpečení naprosté bezpečnosti jsme naplnili využitím několika technik jako unit, integrační a end-to-end testy v kombinaci s manuálním protestováním celé aplikace.

Výsledek

Dodané řešení je přehledné, uživatelsky srozumitelné, splnilo očekávání a nahradilo dosavadní rozsáhlý hardware. Design vycházel z wireframů klienta a byl přizpůsoben pro ovládání pomocí dotykového displeje. 

Výsledkem intenzivního vývoje a testování bylo předání kvalitní aplikace v předem dohodnutých postupných termínech. Původní hardwarové panely velínu tak mohl nahradit moderní software, jako příspěvek k modernizaci a vyšší efektivitě, kterou společnost Colsys prosazuje. 

Icon colsys

6 měsíců

od zadání ke spuštění testovacího provozu
Icon bezpecnost

Bezpečnostní a kvalitativní

požadavky splněné do poslední tečky

Reference klienta

Radek Kotýnek

zástupce ředitele divize Vývoj software
„Spolupracovat se zodpovědnými profesionály z firmy Meta IT je zkušenost, kterou si kdykoliv rád zopakuji.“