Přeskočit na obsah
Rozsáhlé hardwarové řešení řídícího velínu

Původní hardwarové panely velínu společnosti Colsys jsme nahradili moderním softwarem. Vyvinuli jsme aplikaci, která je přehledná, uživatelsky srozumitelná a ovladatelná přes dotykový displej. Řešení, které jsme v dohodnutých termínech dodali, vycházelo z wireframů klienta, splnilo očekávání a nahradilo dosavadní rozsáhlý hardware. Přispěli jsme tak k modernizaci a vyšší efektivitě, kterou společnost Colsys dlouhodobě prosazuje.

Společnost Colsys působí na českém trhu a zaměřuje se na systémovou integraci v oblastech technického zabezpečení a automatizace budov, audiovizuální techniky, komunikačních systémů a informačních technologií. Za téměř 30 let se firma Colsys stala renomovaným partnerem, který svým zákazníkům poskytuje ucelené portfolio služeb a řešení. 

Zadání:

Zadavatel hledal partnera pro spolupráci na řešení pro převedení zastaralého hardwarového velínu na čistě softwarovou aplikaci. Potřeba modernizace přivedla Colsys k náhradě rozměrného ovládacího panelu za komfortní aplikaci s jediným dotykovým displejem.

Požadavkem zadavatele bylo dodat řešení, které bude přebírat data z řídicího systému a podle potřeby virtualizovat funkce i vizualizovat komfortní rozhraní ovládacího panelu. Šlo o komplexní a robustní projekt zadaný jako fix time – fix price. Jedním z požadavků bylo vysoké pokrytí zdrojových kódů testy. Finální produkt měl být aplikován na jednu testovací pobočku a do budoucna na další desítky poboček v ostrém provozu.

Řešení:

1. Analýza

Základní specifikaci hardwarového řešení a návrh softwarového systému jsme podrobně analyzovali a na osobních jednáních vyjasnili i doplnili společně se zástupci Colsysu. Výsledkem byla technická specifikace projektu schválená oběma stranami.

2. Vývoj

Během šesti měsíců jsme vytvořili aplikaci jako alternativu původního hardwarového ovládání. Vývoj jsme rozdělili na čtyři fáze. Každou z nich jsme průběžně konzultovali se zadavatelem pro vyloučení případných nedorozumění. Prezentovali jsme aktuální stav, řešili dotazy a korigovali další postup.

3. Testování

Požadavek zadavatele na důkladné testování pro zajištění naprosté bezpečnosti jsme naplnili využitím několika technik jako unit, integrační a end-to-end testy v kombinaci s pečlivým manuálním protestováním celé aplikace.

 

Icon colsys

6 měsíců

od zadání ke spuštění testovacího provozu
Icon bezpecnost

Bezpečnostní a kvalitativní

požadavky splněné do poslední tečky

Reference klienta

Radek Kotýnek

zástupce ředitele divize Vývoj software
„Spolupracovat se zodpovědnými profesionály z firmy Meta IT je zkušenost, kterou si kdykoliv rád zopakuji.“