Přeskočit na obsah

Je moderní, všichni o něm mluví a každá firma k němu pomalu směřuje. V každém období má svět businessu a IT svá buzzwords. Také jste dříve zjišťovali co to je data mining? Řešili, kdy své složky nahrát na cloud? Učili se zpracovávat big data? Dnes naším světem hýbe transformace výrobního podniku na digitální podnik. Jak se na něj díváme my, jako dodavatelé IT řešení?

Průmysl 4.0 je tu a i vaše firma se musí rozhodnout, jak se s jeho novými technologickými možnostmi vyrovná. Jestli využije příležitost na maximum, nebo raději půjde cestou pomalých změn.

„Nejdříve si ale musíme uvědomit, že transformace v digitální podnik nejde dělat silou. Každá firma, která se pro ni rozhodne, musí projít digitalizací řízení. A ne všechny jsou na to připravené. Nestačí si říct: „Hurá, pojďme být jako Elon Musk!“. Je třeba zjistit, jestli je to ve vaší společnosti vůbec možné. Netlačíme podnik do konceptu jen proto, aby měl certifikát o digitalizaci. Hledáme to nejlepší funkční řešení, které pomůže naplnit vaše potřeby.“

Jak je na tom vaše firma?

Posíláte si mezi kolegy excelové tabulky e-mailem? Nevíte, jak pracovat na jednom dokumentu zároveň? Přepisujete svá data ručně? Nemáte spárované objednávkové programy s ERP systémem? Pak vás čeká ještě hodně práce. A hlavně se musíte rozhodnout, jestli vám přechod na digitální podnik přinese víc užitku než škody. Stejné je to i s technikou, se kterou pracujete. Nemusíte hned kupovat drahé stroje připojitelné na internet, které vám generují data a automaticky oznamují výpadky z provozu a poruchy. Pokud s nimi neumíte pracovat a nemáte je integrované do fungujícího systému, jsou vaše možnosti velmi omezené. Digitálním podnikem se stanete, až když potenciál těchto strojů využijete naplno.

Proč tedy vůbec usilovat o digitalizaci

  • Je logickým krokem ve vývoji technologií a součástí Průmyslu 4.0 – zefektivňuje práci a šetří vaše náklady. Pomáhá regulovat počet zaměstnanců  nebo je přesouvat na jinou – výkonnější pozici.
  • Snižuje chybovost, a tím zvyšuje kvalitu výsledného produktu.
  • Nabízí prostor pro otevírání spolupráce s novými trhy.
  • Přechod podporuje i stát a EU – cílem je vytvořit průmysl s vyšší přidanou hodnotou.
  • Mnoho konkurenčních firem už na digitalizaci řízení podniku pracuje. Držte s nimi krok.

V Meta IT vám s tím rádi pomůžeme. Podíváme se spolu na to, co vám skutečně přinese přidanou hodnotu. Naplánujeme vhodné procesy změn a navrhneme digitalizaci postupů, které vám pomohou k úspěšnějšímu businessu. Až poté můžeme začít stavět digitální podnik sám o sobě.

Malý digislovníček aneb Jaké technologie a přístupy digitální podnik například využívá?

  • automatizace – digitalizace umožňuje automatizovat manuální úkony, procesy ve firmě a vzájemně propojit technologie
  • digitální dvojče – virtuální model skutečného stroje, objektu či zařízení. Pomáhá ho simulovat. A tím i testovat, ještě před tím, než vznikne fyzicky
  • strojové učení (machine learning) – patří pod systémy umělé inteligence. Proces, při kterém se počítač bez přímých instrukcí sám učí z trénovacích dat z reálného prostředí. Jako vstupní data slouží právě digitalizované soubory, procesy a výstupy, o kterých jsme psali výše
  • prediktivní analýzy – odhad budoucího vývoje trhu či například chování zákazníků s pomocí algoritmů, vyhodnocování dat a metod strojového učení