Přeskočit na obsah

Osobní údaje zpracováváme v souladu nařízení GDPR pro jasně vymezený účel. Osobní údaje chráníme proti jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, proti jejich jinému neoprávněnému zpracování či zneužití. Dodržujeme přísná technická a organizační opatření.

Zasláním životopisu souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení. Pro více informací o zásadách zpracování osobních údajů klikněte zde

Co se děje s životopisy?

Životopisy automaticky archivujeme v naši databázi po dobu jednoho roku v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Veškeré dokumenty zpracováváme v rámci Evropské unie. Osobní údaje nepředáváme mimo Evropskou unii.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat. V rámci zpracování zaslaných údajů máte náležitá práva na:

1. přístup k osobním údajům;

2. opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů;

3. výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně;

4. omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech;

5. přenositelnost údajů;

6. vznesení námitky, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

O uchazečích a dodavatelích shromažďujeme informace nezbytné pro poskytování služeb, například kontaktní údaje na osoby, se kterými společnost komunikuje. V případě dodavatelů také bankovní spojení za účelem plateb faktur.

Osobní údaje zpracovávají zaměstnanci i externí pracovníci. Se všemi máme dohodu, která garantuje stejné povinnosti, jaké s ohledem na ochranu osobních údajů dodržuje Meta IT.

Máte dotazy?

V případě potřeby nám napište na GDPR@metait.cz