Přeskočit na obsah

Přemýšlíte, jak ve vašem městě či obci vylepšit údržbu zeleně a parků? Jednou z cest je určitě digitalizace. Třeba v ní stojíte úplně na začátku, nebo jste se už touto cestou postupně vydali a říkáte si, jak efektivně dál. Následující text se vám pokusí pomoci a shrne možnosti, které v tomto směru nabízejí nejmodernější technologie.

Obecně se dá říct, že zrovna v oblasti údržby parků a městské zeleně v Česku digitalizace a automatizace oproti jiným oborům už docela postoupily. I v menších městech můžeme v parcích zahlédnout autonomní „futuristické“ sekačky vybavené GPS, které se samy projíždějí po trávníku. Automatická závlaha také není žádnou výjimkou. A leckterý český park je prošpikován kamerami. To ale neznamená, že je na tomto poli všechno dokonalé.

Hlavním kamenem úrazu je, že těmto jednotlivým systémů často absolutně chybí propojenost. Jde o jednotlivé výstřely do tmy. Přitom investice do nich by se zhodnotila daleko více, kdyby celá péče o městskou zeleň byla integrována do jednoho digitálního systému.

Začněte digitální mapou

Jak by se mělo v takovém případě postupovat? Každému městu bych doporučil začít tím, že si udělá digitální mapu své zeleně a parků. Existují na to obdobné nástroje, které v průmyslu slouží pro vytvoření takzvaného „digitálního dvojčete“. Pak si do této online mapy zanesete informace ohledně závlahy, výsadby zeleně, stavu stromů či lamp, laviček a tak dále. Výsledkem bude, že do budoucna získá kdokoliv k tomu kompetentní několika kliky informace o jakékoliv části parku, a to například až do úrovně detailů o jednotlivých stromech.

Bryskně tedy zjistíte informace, kdy proběhla u jednotlivých dřevin odborná arboristická kontrola, kdy se naposledy natírala ta která lavička, kdy probíhala výsadba konkrétních záhonů či kdy se měnily žárovky v lampách v parku a kolik to stálo. Přes digitální mapu budete velice snadno schopni ovládat například i závlahu. Když se tak v některé části parku bude konat kulturní či sportovní akce, stačí příslušné sektory závlahy vypnout odkudkoliv online místo manuálně na místě.

Propojení s kamerami

Pokud vše propojíte i s kamerovým systémem, dozvíte se během vteřiny, které koše je potřeba vyvézt či která část parku je nejfrekventovanější, a zasloužila by si tak třeba více investic. Své využití celý systém najde i na podzim a v zimě. Můžete v něm vést kompletní historii solení chodníků či jejich štěrkování proti skluzu, kontrolovat kvalitu úklidu spadaného listí či dohlížet na brigádníky nebo pracovníky na veřejně prospěšných pracích.

Alternativou kamer mohou být senzory, které například změří, kolik lidí za den využívá lavičku nebo jak je na tom daný odpadkový koš. Senzory vyjdou dráže než kamery, na druhou stranu tolik nenarušují soukromí návštěvníků parku. Ve svých lavičkách je využívá například Paříž.

Jiný typ senzorů se zase dá použít pro monitorování půdy v parcích včetně její teploty, vlhkosti, nebo dokonce i pH. Podobné systémy nalezneme na polích, v parcích je však jejich použití náročnější kvůli větší variabilitě terénu, výsadby a podobně. K použití je tak lze doporučit spíše na větších travnatých plochách typu pražské Stromovky, kde například dokážou měřit a regulovat efektivitu závlahy.

Další oblasti využití digitalizace

Výhoda digitalizovaného systému se ukazuje i při jednání s dodavateli. Na základě digitální mapy parku jim snadno určíte a rozdělíte, které plochy posekat či kde zkontrolovat stromy. Do systému můžete zapojit i aktivní místní občany, kteří budou do příslušné obecní aplikace nahrávat například fotografii černé skládky v rámci městské zeleně či rozházeného kontejneru.

Moderní technologie nabízejí i řešení týkající se vodních ploch. V některých městských parcích jsou umístěny vodotrysky a kašny, v nichž není žádoucí koupání návštěvníků, tento zákaz je ovšem často porušován. Stačí vodní hladinu zajistit velmi laciným senzorem, který nebude reagovat na běžné vlnění hladiny, ale spustí alarm, pokud do vody například spadne dítě, skočí pes nebo se v ní bude někdo koupat. Systém je zároveň možné propojit se zajištěním fotografie z kamery, informováním Městské policie a podobně.

Satelitní systémy

K využití v rámci monitoringu městské zeleně se nabízejí také satelitní systémy. Snímky z evropských družic jsou nyní k dispozici zdarma a můžete za jejich pomoci například sledovat v čase, jak rostou stromy v parku, jak moc už opadalo listí, jak v létě vysychají travnaté plochy a tak dále. Tyto snímky ovšem zatím nemají tak velké rozlišení, aby byly schopny rozpoznat například to, že schne jen jeden strom v parku. Pro tyto účely lépe poslouží výše zmíněné senzory. Navíc satelitní technologii může limitovat zamračené počasí či smog. Své místo v celém digitálním mixu ale určitě má.

Dnes se hodně hovoří o Smart Cities, často ovšem zůstává spíše u proklamací nebo jsou jednotlivé „smart“ realizace spíše jakýmsi marketingovým výkřikem. Právě v oblasti digitalizace údržby parků a městské zeleně se vám ale nabízí možnost zvolit skutečně chytrá a moderní řešení, která nemusí být jen futuristickým snem, ale stanou se vašim každodenním pomocníkem.