Přeskočit na obsah

V příštím roce se českým průmyslovým firmám otevřou velké možnosti, jak za pomoci dotací pokročit v digitalizaci. Chystá se řada dotačních programů, kde budou k dispozici miliardy korun. Nemá ale smysl usilovat o dotaci pro dotaci, hlavní je skutečná smysluplnost daného projektu pro rozvoj firmy a odhodlání vedení společnosti se do digitální transformace alespoň v menším měřítku pustit, i kdyby dotace nedopadla. Jak na to a jaké dotační možnosti lze doporučit?

Digitalizace se dá definovat velmi jednoduše: vyhoďte papíry a propojte ve firmě za pomoci vhodných IT řešení všechno se vším. Výsledkem takto provedené integrace dat a digitalizace bude, že se prakticky na jeden klik dostanete k jakýmkoliv informacím z celé firmy a ty můžete dále analyzovat a interpretovat. Díky tomu odstraníte neefektivitu a ušetříte náklady. Jak to ale všechno zaplatit? Jednou z možností je využití nejrůznějších dotačních programů.

Těch ovšem existuje tak velké množství a figuruje v nich tolik různých subjektů, že se v nich detailně vyzná jen pár set lidí v Česku a typická středně velká či menší průmyslová firma má jen malou šanci bez rady zvenčí uspět. Přesto i představitelům těchto firem nebude na škodu seznámit se alespoň se základními možnostmi v této oblasti. Byla by totiž škoda právě nyní ignorovat obrovské finanční prostředky, které se brzy budou nabízet.

Jak je to s operačními programy EU?

Za asi nejvýznamnější z dostupných dotačních zdrojů na digitalizaci se dají považovat operační programy EU. Právě nyní končí takzvaný program OPPIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost), který byl určen pro programové období 2014-20 a nevyužité prostředky z něj byly k dispozici i během roku 2021. A to mimo jiné na takzvaný program „Digitální podnik“.

Nyní začíná nové programové období EU 2021-27, které na úkor například infrastruktury klade daleko větší důraz právě na digitalizaci (a na zelené technologie). V jeho rámci se chystá program OPTAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost).

Stejně jako OPPIK bude i OPTAK v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu a během šesti let mezi české podniky rozdělí téměř 80 miliard korun. V rámci něj se budou vypisovat nové výzvy na program Digitální podnik. Ty zřejmě přijdou už v první polovině roku 2022, určitě se tedy vyplatí sledovat novinky v tomto směru na webu ministerstva nebo jemu podřízené Agentury pro podnikání a inovace (API), která tyto dotační programy administruje.

Další EU dotace

Kromě zmíněných operačních programů EU administrovaných z Prahy existují další evropské dotace, které si administrují přímo jednotlivé centrální orgány Evropské unie. Tam se žádosti podávají úplně jiným způsobem, vše je v angličtině a rozhodují zahraniční hodnotitelé.

Obří projekty v řádu milionů euro se dají řešit například v rámci „Horizon Europe“, což je klíčový program EU pro financování výzkumu a inovací. V jeho rámci existuje i klastr „Digitalizace, průmysl a vesmír“ a některé další, které mohou být relevantní pro digitalizaci v průmyslu. U tohoto programu se vyplatí podat žádost společně s některou českou vysokou školou.

Existují také některé další relevantní centrální programy, zaměřené například na umělou inteligenci či projekty Evropské vesmírné agentury (například na sbírání odpadků z vesmíru). Každá grantová agentura vám řekne, že uspět v těchto programech je velmi náročné, byť například některým brněnským firmám se to podařilo. Ohledně detailů zmíněných programů se mohou firmy poradit například se subjekty typu Jihomoravského inovačního centra či jeho obdob z jiných regionů.

Národní plán obnovy (NPO)

Ještě dříve než výzvy z výše zmíněného programu OPTAK můžeme podle posledních zpráv očekávat výzvy založené na takzvaném Národním plánu obnovy. Sestavila jej vláda na základě konzultací s Evropskou komisí. Jeho hlavním účelem je pomoci jednotlivým státům vypořádat se s následky epidemie Covid-19 a i do budoucna pomoci jejich ekonomikám lépe se podobným hrozbám bránit.

V rámci NPO bude pro Česko k dispozici 190 miliard korun. Projekty v rámci tohoto programu se budou vyřizovat nejpozději do konce roku 2023 a dotace bude muset být vyčerpána do konce roku 2026.

Již na přelomu roku se dá očekávat první výzva zaměřená právě na digitální transformaci podniků. Určitě se tedy firmám vyplatí sledovat webové stránky Planobnovycr.cz.

Jinak co se týče dalších webových zdrojů, obecně lze doporučit také občas zavítat na web Countryforfuture.com nebo DotaceEU.cz, kde se dozvíte další informace o dotacích.

Další dotační možnosti

Kromě výše uvedených dotačních titulů existují ještě některé jiné specifické alternativy. Například na vzdělávací aktivitu zaměstnanců spojenou s digitalizací lze využít program administrovaný Úřady práce a nazvaný „POVEZ II – Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“. Jde ovšem jen o dotace v řádu statisíců a je s nimi spojeno velké množství administrativy a nesjednocená metodika vyhodnocování jednotlivých Úřadů práce. Pokud jde váš digitalizační projekt napojit na environmentální témata, pak je možné se rovněž ucházet o některou z dotací v gesci Ministerstva životního prostředí.

Technologickým start-upům lze určitě doporučit navštívit webové stránky CzechInvestu a podívat se tam na různé pro ně určené podpůrné programy. CzechTrade zase podporuje účast firem na veletrzích či mezinárodních konferencích, třeba právě na těch zaměřených na digitalizaci. Zajímavou státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje poskytuje také Technologická agentura ČR.

Jak k dotaci přistupovat?

Jak bylo naznačeno výše, firma by měla mít předtím, než začne uvažovat o konkrétním dotačním titulu, jasný cíl: posunout se v digitalizaci tím a tím směrem, inovovat, nakoupit nové stroje, lépe využít big data, udělat propracovaný online konfigurátor a podobně. A v ideálním případě by na tento cíl měla mít připravené vlastní finanční prostředky.

Projekt na digitalizaci pak může mít vypracovaný ve skromnější a ve velkorysejší variantě. Pokud klapne dotace, přijde ke slovu velkorysejší varianta, která umožní nakoupit více strojů či využívat big data v mnohem masivnějším měřítku.

Jako případ mohu uvést jednu firmu z řad našich klientů, která začínala se skromným vlastním rozpočtem 800 tisíc korun, a nakonec v průběhu dvou let získala dotaci 26 milionů. Stál za tím právě propracovaný projekt s jasnou vizí digitalizace.

Firmám se také určitě vyplatí najít si někoho, kdo vám pomůže a poradí jak s projektem digitalizace, tak se samotným podáváním žádosti o dotaci, protože ani jedno není jednoduchá záležitost. Samotné získání finančních prostředků pak už paradoxně nebude takový problém, protože jak je zjevné z informací výše, k dispozici budou v nejbližším období opravdu obrovské finanční prostředky.