Přeskočit na obsah

Falta poskytuje rehabilitační péči v královehradeckém kraji již 27 let. V současné době má 10 poboček a dále se rozšiřuje. Firma zaměstnává přes 90 lidí a systém její fungování si při této kapacitě vyžadoval posunout se na další level.

Problém

Jelikož firmě chyběl důmyslný informační systém, informace si předávali různými způsoby a kanály. To mělo za důsledek častou chybovost a v konečném důsledku i nejistotu při řízení. Vedoucí pracovníci tak trávili dohledáváním informací víc než 50 hodin. Vznikla potřeba zorganizovat zaměstnaneckou agendu se specializovanými požadavky.

Zadání

Klient měl za sebou již několik neúspěšných pokusů o vývoj softwaru, který do organizace zavede systém. Finální řešení jsme sestavili jako uživatelsky přehlednou webovou aplikaci pro vedoucí pracovníky. Pro zadavatele bylo důležité, aby vývoj probíhal agilně a hned od začátku bylo možné vidět vznikající přidanou hodnotu pro společnost Falta.

Řešení

Analýza procesů ve firmě a návrh systému

Potřeba rozšířit základní specifikaci a vytvořit detailní dokumentaci po začátek vývoje.

Obhájení před firemní komisi Falta

Návrh řešení byl dotvořen ve spolupráci s členy týmu společnosti. Projekt byl poté obhájen před firemním boardem a vývoj dostal zelenou.

Vývoj první etapy

Vývoj jsme zvládli za 3 měsíce. Po ukončení každého celku byla klientovi nasazena nová verze, kterou mohl připomínkovat a byla následně upravena.

Postupná optimalizace a další etapy

Při přechodu z testování do praxe bylo nalezeno vícero bodu k zlepšení, které byli zapracovány. Protože byla první etapa úspěšná, pokračovalo se specifikací druhé etapy a dalšímu vývoji.

Výsledky

Veškerá agenda společnosti se začala přenášet do elektronické podoby, což vedlo ke zrychlení interních procesů. Přestalo docházet k nedorozuměním kvůli neúplnosti informací, přehlédnutým mailem nebo zapadnuté kartotéce.

Díky systému je možné předcházet rizikovým situacím např. s vypršenými bezpečnostními revizemi a též se zvýšila informovanost zaměstnanců.

K informacím je možno přistupovat online bez omezení. Celkově je nasazení systému hodnoceno zaměstnanci pozitivně jako krok vpřed.

Icon colsys

6 měsíců

od zadání ke spuštění do ostrého provozu
Icon falta_zrychleni-procesu

Zjednodušený proces

pro klienty i samotnou firmu

Reference

Ján Falta

syn majitele společnosti FALTA s.r.o.
“K firmě META IT jsem se s naším zamýšleným projektem dostal po dvou neúspěšných pokusech u jiných IT firem a do třetice všeho dobrého se povedlo vybrat firmu, která je velice kvalitně organizována, personálně obsazena a především mající chuť vyhovět požadavkům zákazníka.
S projektem jsem spokojen po všech stranách, komunikace s vedoucím projektu i občasná kontrola projektu ředitelem společnosti je na velmi vysoké úrovni, což jsem rozhodně nemohl tvrdit u minulých zkušeností. Tuto firmu bych vřele doporučil každému, kdo se chce pustit do projektu podle svého a chce, aby mu někdo ušil systém přesně na míru.”