Přeskočit na obsah
Unicredit

UniCredit Fleet Management s.r.o. je jedna z největších leasingových společností na českém trhu. Nabízí širokou škálu finančních produktů včetně poskytování operativního leasingu pro osobní a užitkové vozy.

Pro klienta jsme vyvinuli aplikaci, díky které jsou služby operativního leasingu přístupnější pro dealery a tím pádem i pro koncového zákazníka. Naše řešení zefektivňuje práci prodejce, který může kalkulaci provést naživo přímo se zákazníkem. Zkracuje tak dobu kalkulace ze 3 dnů na 5 minut.

Rychlost reakce na poptávku pozitivně ovlivňuje prodejní výsledky a výrazně zvyšuje konkurenční výhodu společnosti. Naše řešení bylo aplikováno na 244 poboček UniCreditu po celé republice. Aplikace vznikla nezávisle na stávajícím systému, zároveň s ním ale úspěšně interaguje. Dohromady tak vytváří komplexní ekosystém.

V relativně krátkém čase se nám podařilo výrazně zefektivnit proces kalkulace výše splátek, tedy klíčové informace pro zákazníky, a zvýšit tak celkovou atraktivitu služby.

zkrácení doby kalkulace:

ze 3 dnů na 5 minut

kalkulačka nasazena do:

244 poboček

Počáteční stav

Proces výpočtu splátek operativního leasingu byl komplikovaný a časově příliš náročný. Potenciální zákazník čekal na informaci o výši splátky až 3 dny. Zdlouhavé postupy kalkulace se podepsaly například na tom, že společnost ztratila top pozici ve financování značky Volvo. Z obchodního hlediska je kalkulace výše splátek zásadní proces, který si zaslouží optimalizaci.

čekání na informaci o výši splátky:

3 dny

top pozice u některých klíčových partnerů:

ztráta

Zadání

K realizaci projektu nás oslovila společností AXIOM PROVIS INT. s.r.o., poskytovatel core řešení pro UniCredit Fleet Management s.r.o. Předmětem zadání bylo vytvoření kalkulátoru operativního leasingu pro dealery vozů. Řešení jsme koncipovali jako webovou aplikaci, která umožní sestavit komplexní nabídku během několika minut. Jeho cílem bylo urychlení procesu kalkulace, zvýšení atraktivity nabízených služeb a úspěšnosti prodeje.

Řešení

1. Architektonický návrh a UX design

V prvním kroku jsme vytvořili návrh architektury aplikace. Aby byla kalkulačka funkční, museli jsme se seznámit s jejími koncovými uživateli a jejich potřebami. Uspořádali jsme tedy workshopy s prodejci a následně vytvořili návrh designu optimalizovaný pro responzivní použití.

2. Agilní vývoj

Aktivní spolupráce a vývoj jsme zahájili okamžitě. Zadání bylo postupně kompletováno a klient nám poskytoval zpětnou vazbu a průběžně komentoval vznikající řešení.

3. Testování, ladění a změnové požadavky

Po šesti měsících vývoje byl produkt předán již jako funkční celek do rukou UCL k uživatelskému testování. Kalkulačka prošla různými testovacími scénáři, odhalily a opravily se poslední nedostatky aplikace.

4. Nasazení do testovacího provozu

Po testovací fázi jsme kalkulačku úspěšně prezentovali prodejcům a přistoupili k postupnému nasazování do testovacího provozu.

Reference klienta

David Pecivál

Provozní ředitel AXIOM PROVIS INT., S.R.O.
„Cílem implementačního projektu byla implementace a spuštění webové aplikace kalkulátoru operativního leasingu pro UniCredit Fleet Management s.r.o. Společnost Meta IT jsme požádali o spolupráci na vývoji řešení díky jejím referencím a kvalitám. Ta naše očekávání splnila a díky velmi dobré spolupráci byl projekt úspěšný.

Spolu se společností Meta IT plánujeme pokračování spolupráce na rozvoji řešení kalkulátoru do dalších oblastí finančních služeb.“